امواج مغزی چگونه پدید می‌آیند؟

روانشناسی یادگیری , عملکرد امواج مغزی در فرایند یادگیری نقش مهمی دارند‎ .طبق تائید مرکز ملی فناوری‌های زیستی، مغز ماشینی متفکر است که قادر به پردازش اطلاعات پیچیده می‌باشد

روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری , در این فرایند از سیگنال‌های شیمیایی و الکتریکی بهره می‌برد تا اطلاعات را ارسال و دریافت نماید. عصب شناسان و پزشکان طبق معاینات مدیدی دریافتند که با قرار دادن الکترود بر روی جمجه‌ی افراد می‌توان فعالیت‌های الکتریکی درون مغز را مشاهده نمود.